Μονοκατοικία στην Αγία Παρασκευή

Μονοκατοικία στην Αγία Παρασκευή

Μονοκατοικία στην Αγία Παρασκευή Κουφώματα αλουμινίου – EXALCO Έργο σην Αγία παρασκευή, μονοκατοικία σε τρια επίπεδα με υπόγειο. Η σειρά που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση του έργου είναι η EXALCO 109c όσον αφορά τα ανοιγόμενα και η 235 στα ανοιγόμενα &...